Wat doen we?Van maandag tot vrijdag begeleiden we personen met een zorgvraag die interesse hebben in dieren verzorgen en tuinieren. We zijn aan het werk van 09u00 tot 16u00. 's Ochtends starten we steeds met het verdelen van de taken, waarbij de deelnemers zelf kiezen welke taken ze die dag gaan doen.

 


Dagbesteding voor volwassenen

De dagbesteding is voor volwassenen met een zorgvraag. Zij komen wekelijks één of meerdere dagen langs. We kijken steeds naar de mogelijkheden die iemand heeft om, mits begeleiding en aangepaste taken, zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen inzetten op de leefboerderij.

 

Wij zijn geregistreerd bij het VAPH als groen zorginitiatief en hebben een vergunning als zorgaanbieder.

 

Personen met een zorgnood die een antwoord vinden binnen dit groene kader kunnen deelnemen aan de dagbesteding.

 

De deelnemers van de dagbesteding zijn een vaste groep enthousiaste mensen die wekelijks langskomen op vaste dagen.

Vakantiewerking of korte trajecten

Jongeren vanaf 14 jaar kunnen tijdens schoolvakanties of pedagogische studiedagen naar de leefboerderij komen.

 

Jongeren die de schoolloopbaan wensen te combineren met de leefboerderij omwille van schoolmoeheid of time-out kunnen dit aanvragen mits overleg met Steunpunt Groene Zorg, het CLB en de school zelf.

 

Deze jongeren doorlopen de gewone aanmeldingsprocedure. Na het aanmeldingsgesprek en na de kennismakingsdag wordt een overeenkomst voor bepaalde duur afgesloten. Op dat moment spreken we af welke dag(en) de jongere kan langskomen gedurende een bepaalde periode.

Bezoekers

Groepen die ons een bezoek wensen te brengen nemen vooraf contact op om een afspraak te maken. (We zijn niet vrij toegankelijk.)

 

We krijgen diverse groepen over de vloer. Dit kan gaan van een groep hogeschoolstudenten die vooral gerichte vragen hebben over de aanpak en de werking van de leefboerderij

tot een kleuterklas die eerder wil genieten van de natuur, de dieren of graag eens proeft van het lekkers uit onze fruittuin.

 

Enkele deelnemers van de dagbesteding geven de rondleiding samen met een begeleider/-ster. De deelnemers kunnen zelf als de beste vertellen wat ze dagelijks doen bij ons.

Er is ook de mogelijkheid om een halve of een hele dag de boerderij te bezoeken met een activiteitenaanbod op maat uitgewerkt. De kostprijs hiervoor kan je aanvragen per e-mail.

 Dieren

 

Dagelijks voederen we alle dieren en maken hun hokken of stal proper. De paarden en de ezeltjes borstelen we en we maken hun hoeven schoon. In de winter brengen we de paarden 's ochtends naar de weide en zetten ze 's avonds terug op stal.

 

We onderhouden samen ook de weides. Zo helpen we in de zomer met het hooien en snoeien we in de winter de struiken die langs de weides staan.

 

Op de leefboerderij zijn er vooral neerhofdieren. Zo hebben we: paarden, een pony, schapen, ezeltjes, kippen, eenden, konijnen, varkens, een geitje, een kat en een hond.

 

We maken ook tijd om te genieten van een knuffelmoment met onze dieren.

Atelier

 

In het atelier zijn we vooral creatief bezig met hout. We maken er bijvoorbeeld: bijenhotels, geschenkkisten of vogelhuisjes. Soms werken we ook samen om een grotere constructie te maken met paletten. 

 

Zo hebben we al: zitbanken, een hooiruif voor de ezels, een speeltuin voor de geit en een paravan om foto's aan te hangen, gemaakt.

 

We klaren er ook andere boerderijklusjes. Samen met een handige vrijwilliger herstellen we zelf de banden van de kruiwagens of knappen we de kippenhokken op.

Tuin

 

We hebben een groentetuin en een serre. In onze moestuin werken we samen met andere tuinders, want we hebben een samentuin. Dit wil zeggen dat de opbrengst van de tuin gedeeld wordt met de anderen die ook in de tuin werken. We krijgen hierbij professionele begeleiding van Velt vzw.

 

Naast groenten kweken we ook verschillende soorten bessen en ander kleinfruit. Zo hebben we: kiwibessen, honingbessen, rode- blauwe- zwarte- en roze bessen, Japanse wijnbessen, kruisbessen, frambozen en braambessen.

 

Aan onze jonge boomgaard bieden we de beste zorgen zodat deze later een mooie opbrengst zal leveren. In afwachting daarvan gaan we helpen om boomgaarden in de buurt op te ruimen en in ruil krijgen we van deze sympathieke buurtbewoners de oogst die blijft liggen.

Keuken

 

In de keuken maken we van het fruit uit onze tuin gelei, confituur, een dessertje of fruitsap. 

 

Van onze groenten maken we soep voor bij het lunchpakket of bakken eens een groentetaart.

 

Wanneer we een grote groep ontvangen laten we hen mee genieten van onze bakkunsten.

 

De walnoten laten we drogen gedurende de winter en persen we zelf tot notenolie. Het maken van dit zuiver product is arbeidsintensief maar geeft voldoening!

Dagbesteding in een rustige en natuurrijke omgeving voor mensen met een bepaalde ondersteuningsnood.

 

VZW Leefboerderij de Kanteling Herzele

Molenstraat 51 - 9550 Herzele

Tel: 0468/16.05.21

 

info@leefboerderijdekanteling.be