Aanmelden

We luisteren tijdens een eerste gesprek naar jouw verwachtingen en vragen. Tijdens de rondleiding op de boerderij leggen we onze werking uit.

Na dit individueel gesprek kan de persoon, die wordt aangemeld, een dag meehelpen. We vragen een bijdrage voor deze kennismakingsdag, maar het houdt geen verdere verplichtingen in.

Hij/zij kan zo vrijblijvend al eens proeven van de sfeer en de omgeving. 

Pas wanneer deze kennismakingsdag goed verlopen is, maken we een dienstverleningsovereenkomst op. Dit kan een dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde duur zijn, naargelang jouw vraag en de beschikbare plaats op de boerderij.

 

Men kan ervoor kiezen om vijf dagen per week aanwezig te zijn of misschien zijn enkele dagen per week al voldoende.

Er is van maandag tot vrijdag plaats zijn voor een tiental deelnemers. Wij werken in twee groepen en er is keuzevrijheid in de daginvulling. Elke groep wordt begeleid door een vaste medewerker met pedagogisch diploma. Daarnaast zijn er soms ook stagiairs, persoonlijk assistenten en vrijwilligers aanwezig.

 

 

Dagindeling

 

Je kan aankomen vanaf 08u15.

De 'werkdag' start om 9u00 en stopt om 16u00.

Tot 16u30 is er tijd om opgehaald te worden of naar de bus te gaan.

 

 

09u00 aankomst en taakverdeling

10u30 eerste pauze

11u00 het werk hervatten

12u00 middagpauze

13u00 het werk hervatten

15u00 tweede pauze

15u30 opruimen en afwerken van de taken.

 

Vervoer

Iedereen komt op eigen kracht naar de leefboerderij. Sommigen komen met de fiets, de bus of belbus, anderen carpoolen of komen met vrijwilligersvervoer.

Ben je iets vroeger aanwezig of rijdt je bus pas om half vijf, dan bespreken we mogelijke oplossingen tijdens een overleg.

 

Dagprijs

Deelnemers aan de dagbesteding en jongeren betalen een dagprijs voor de begeleiding die ze krijgen.

Personen die een PVB (persoonsvolgend budget) hebben kunnen kiezen of zij dit via voucher of cash inzetten.

 

Er is een grote vraag om via RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) naar de dagbesteding te komen. Leefboerderij De Kanteling heeft enkele RTH punten ter beschikking, maar werkt met een wachtlijst hiervoor.

 

Er is een verminderd tarief voorzien, voor wie met eigen middelen naar de dagbesteding wenst te komen.

 

Alle werkmateriaal, dierenvoeders en andere middelen die we nodig hebben om te werken, trachten we te verwerven via fondsen en giften.

 


Aanmeldingsformulier

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Dagbesteding in een rustige en natuurrijke omgeving voor mensen met een bepaalde ondersteuningsnood.

 

VZW Leefboerderij de Kanteling Herzele

Molenstraat 51 - 9550 Herzele

Tel: 0468/16.05.21

 

info@leefboerderijdekanteling.be