Projectrekening bij Koning Boudewijnstichting

Als vzw staan we voor het grootste deel zelf in voor alle werkingskosten (aankoop tuin- en werkmateriaal, benodigdheden voor dieren en ons atelierwerk).
Hierbij kunnen we jullie steun gebruiken.

De Kanteling heeft een projectrekening lopen bij  de Koning Boudewijnstichting.

 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan vzw Leefboerderij De Kanteling. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (art.145/33 WIB).

 

(Fiscaal voordeel is 45 % in 2022)

 

Giften kunnen gestort worden op projectrekening van vzw Leefboerderij De Kanteling, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404   BIC : BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/3152/00013

 

Elke gift, klein of groot, helpt ons een duurzaam project op poten te zetten dat als doel heeft mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding aan te bieden binnen een groen kader.

Bovenvermelde projectrekening werd goedgekeurd naar aanleiding van 'Buitengewone Ontmoeting', een project realiseerbaar mede dankzij de De Nationale Loterij. 
Door dit project zal er in 2023 een rolstoeltoegankelijke sanitaire voorziening en aangepaste keuken gebouwd worden in De Kanteling. 


www.goededoelen.be

Onze vzw staat geregistreerd op de lijst van de goede doelen van de Koning Boudewijnstichting.

Met deze website willen zij meer transparantie bieden over de werking van de vzw's en verzamelen ze kwaliteitsvolle gegevens over de goede doelen in België.

Deze gegevens worden op bovenstaande website ter beschikking gesteld aan een breed publiek.

Je kan ons vinden onder de naam Leefboerderij De Kanteling Herzele.

Dagbesteding in een rustige en natuurrijke omgeving voor mensen met een bepaalde ondersteuningsnood.

 

VZW Leefboerderij de Kanteling Herzele

Molenstraat 51 - 9550 Herzele

Tel: 0468/16.05.21

 

info@leefboerderijdekanteling.be