Word vriend van Leefboerderij De Kanteling!

Als vzw staan we voor het grootste deel zelf in voor alle werkingskosten. Aankoop tuin- en werkmateriaal, benodigdheden voor dieren en ons atelierwerk.

 

Met uw steun bouwen wij aan een nieuwe ontmoetingsruimte met aangepaste keuken en aangepaste sanitaire voorzieningen.

 

Het fonds vrienden van Leefboerderij De Kanteling wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag. (art.145/33 WIB). Het fiscaal attest wordt door de Koning Boudewijnstichting afgeleverd in de maand februari of maart.

 

Giften kunnen gestort worden bij Fonds vrienden van Leefboerderij De Kanteling,

op rekening BE10 0000 0000 0404   BIC : BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding +++623/3761/60049+++

 

Elke gift, klein of groot, helpt ons een duurzaam project op poten te zetten dat als doel heeft mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding aan te bieden binnen een groen kader.

 


www.goededoelen.be

Onze vzw staat geregistreerd op de lijst van de goede doelen van de Koning Boudewijnstichting.

Met deze website willen zij meer transparantie bieden over de werking van de vzw's en verzamelen ze kwaliteitsvolle gegevens over de goede doelen in België.

Deze gegevens worden op bovenstaande website ter beschikking gesteld aan een breed publiek.

Je kan ons vinden onder de naam Leefboerderij De Kanteling Herzele.

Dagbesteding in een rustige en natuurrijke omgeving voor mensen met een bepaalde ondersteuningsnood.

 

VZW Leefboerderij de Kanteling Herzele

Molenstraat 51 - 9550 Herzele

Tel: 0468/16.05.21

 

info@leefboerderijdekanteling.be