Flexibel

Als kleinschalige organisatie kunnen we onze activiteiten en aanpak vlot aanpassen aan de wensen of noden van onze deelnemers. We houden rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve capaciteiten en motorische vaardigheden. Een mensenleven verloopt nooit ééntonig!

Waar je het ene moment nood aan hebt, kan het volgende moment overbodig zijn.

Onze deelnemers vertoeven in een familiale sfeer waar de gewone zaken van het dagelijks leven en de details met de grootste zorg worden afgestemd op de groep of op het individu.


Ruimte

We bieden veel ruimte in een rustige natuurrijke omgeving, om te leven en te werken samen met anderen of alleen.

Onze mensen krijgen de ruimte om te groeien en zelf vorm te geven aan hun toekomst.


Participatie

We maken allemaal deel uit van een familie, een vriendenkring, de samenleving. Iedereen krijgt de kans en wordt gesteund om te participeren aan de maatschappij. We gaan met onze leefboerderij actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met partners uit de landelijke sector, waarbij onze mensen een zinvolle bijdrage kunnen leveren.


Zorgzaamheid

We zorgen voor elkaar, voor mensen en dieren, voor de natuur. Op hun beurt zorgen die mensen, dieren en natuur ook voor ons. We maken werk van een positieve wederzijdse relatie, waarbij iedereen zich goed voelt.


Open sfeer - gelijkwaardigheid

We zijn allemaal maar mensen, zowel onze deelnemers, bezoekers, begeleiders... Oprecht luisteren en een open communicatie zien we als een meerwaarde. Dat houdt ons scherp van geest en zorgt ervoor dat we bij de essentie blijven van datgene wat voor onze deelnemers belangrijk is.


Respect voor de andere ...

... zijn talenten en beperkingen.

... zijn persoonlijke mening, zijn temperament.

... zijn verleden en zijn toekomstplannen.

Dagbesteding in een rustige en natuurrijke omgeving voor mensen met een bepaalde ondersteuningsnood.

 

VZW Leefboerderij de Kanteling Herzele

Molenstraat 51 - 9550 Herzele

Tel: 0468/16.05.21

 

info@leefboerderijdekanteling.be