Aanmelden

We luisteren tijdens een eerste gesprek naar jouw verwachtingen en vragen. Tijdens de rondleiding op de boerderij leggen we onze werking uit.

Na dit individueel gesprek, kan de persoon die wordt aangemeld een dag meehelpen. We vragen een bijdrage voor deze kennismakingsdag, maar het houdt geen verdere verplichtingen in.

Zo kan hij/zij vrijblijvend al eens proeven van de sfeer en de omgeving. 

Pas wanneer deze kennismakingsdag goed verlopen is, maken we een dienstverleningsovereenkomst op. Dit kan een dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde duur zijn, naargelang jouw vraag en de beschikbare plaats op de boerderij.

 

Er is van maandag tot vrijdag plaats zijn voor 6 tot 8 deelnemers.

Men kan ervoor kiezen om 5 dagen per week aanwezig te zijn of misschien zijn enkele dagen per week al voldoende.

 

Dagindeling

 

De 'werkdag' start om 9u en stopt om 16u.

09u00 aankomst en taakverdeling

10u30 pauze

11u00 het werk hervatten

12u00 middagpauze

14u30 pauze

15u00 opruimen en afwerken van de taken.

 

Vervoer

Iedereen komt op eigen kracht naar de leefboerderij. Sommigen komen met de fiets, de bus of belbus anderen carpoolen of komen met vrijwilligersvervoer.

Ben je iets vroeger aanwezig of rijdt je bus pas om half vijf, dan bespreken we mogelijke oplossingen tijdens een overleg.

 

Dagprijs

Deelnemers aan de dagbesteding en jongeren betalen een dagprijs voor de begeleiding die ze krijgen.

Personen die een PVB hebben kunnen dit in cashvorm gebruiken, aangezien we geregistreerd zijn bij het VAPH als 'Groen Zorginitiatief'.

 

Er wordt naast de dagprijs een kleine vaste bijdrage voor verbruik gevraagd. Dit dient men steeds zelf te betalen en niet van het PVB.

 

Alle werkmateriaal, dierenvoeders en andere middelen die we nodig hebben om te werken, trachten we te verwerven via fondsen en giften. Deze kost wordt niet doorgerekend aan de deelnemers.

 


Aanmeldingsformulier

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Dagbesteding in een rustige en natuurrijke omgeving voor mensen met een bepaalde ondersteuningsnood.

 

VZW Leefboerderij de Kanteling Herzele

Molenstraat 51 - 9550 Herzele

Tel: 0468/16.05.21

 

info@leefboerderijdekanteling.be